Retirada de Neso

Publicat: 2016-06-20 12:00:00+00:00 neso
S'ha decidit aturar el desenvolupment de Neso, el nostre client client/servidor autònom. Així, l'última versió usable de Neso serà la 3.8.2. Trobareu més informació a la issue5642.