Version: 4

Llista d'enviament

Netiquette

Es recomana l'ús del netiquette en les llistes de correu electrònic.

Internet Relay Chat

Hi ha varis canals a IRC Freenode.

Others