Llançament de la ultima versió per les series 1.8

Publicat: 2013-05-16 12:00:00+00:00 release
Fa dos setmanes les series 1.8 van rebre la seva última versió que corregeix errors. Dos anys i mitg desprès del la sortida de la primera versió es deixa de mantenir aquesta serie. A més a més, també s'ha lliberat una actualització per les series 2.0, 2.2, 2.4 i 2.6, on es corregeixen errors que ja s'han corregit en la serie 2.8. Com es habitual, no es requereix l'actualització de la base de dades en aquest llançament.

Nova versió 2.8 de Tryton

Publicat: 2013-04-22 18:00:00+00:00 release

Estem contents d'anunciar l'alliberament de la versió 2.8 de Tryton.

En aquesta versió s'han realitzat canvis a la intefície d'usuari per millorar la forma de treballar dels usuaris. Els canvis més importants són: cerques preferides, autocompletat, la cerca global i la revisió de tots els missatges d'error per a proporcionar més informació. Com és habitual, també s'han realitzat correccions d'errors, millores i nous mòduls (a continuació se'n donen més detalls)

Com és habitual, la migració de les versions anteriors està completament suportada.

Canvis en la interfície d'usuari

 • Afegits dominis a les finestres d'acció: Aquesta funcionalitat permet mostrar pestanyes a les vistes de llista. Aquestes pestanyes permeten filtrar els registres. Tots els mòduls s'han actualitzat per tal d'aprofitar aquesta funcionalitat i per tant s'han reduït el nombre d'entrades de menú.
Dominis a les finestres d'acció
 • Cerques preferides: Els usuaris poden guardar les seves cerques preferides i tornar-les a executar sempre que ho desitgin.
Cerques preferides
 • Auto-completat en camps relacionals (Many2One, Many2Many i One2Many): Quan s'escriu a algun d'aquests camps el client prova d'autocompletar per permetre una entrada ràpida de les dades. L'auto-completat també proposa dos accions addicionals: Crear un nou registre o entrar a la cerca avançada.
Auto-completat
 • Substituïts els accessos directes pels elements de menú preferits: S'han re-disenyat els preferits (també coneguts com accessos directes) per tal de millorar l'experiència de l'usuari.
Menú preferits
 • Afegir la cerca global: A la part superior del menú s'ha afegit una nova entrada que permet cercar sobre tots els objectes i els menús. Quan es selecciona un resultat de la cerca el client obre la seva vista de formulari o selecciona les seves entrades de menú. Es pot configurar els tipus de documents que es mostren a la cerca global.
Global Search

Canvis majors en el servidor

 • El mètode create ara accepta una llista de valors, i això permet unificar l'API. Això també millora el rendiment en la creació de registres, validant tots els registres de cop.
 • Es substitueix (Camp, Operador, Operant) per regles de domini. A més a més d'unificar la definició, això millora la velocitat de computació i facilita la memòria cau.
 • S'ha introduït un nou tipus de camp Dict. Aquest camp permet emmagatzemar un diccionari. Les claus del mateix s'emmagatzemen a la base de dades. El nou mòdul product_attribute utilitza aquesta funcionalitat (veure a continuació).
 • S'ha decidit eliminar els _inherits perquè no assolien completament la seva missió. S'han reemplaçant els seus usos (un per un) per camps Function, per classes de tipus Mixin o per un Many2One.
 • Els valors de selecció d'un camp de tipus referència o selecció poden ser dinàmics. Això es produeix gràcies a l'atribut selection_change_with.

Mòduls

account

 • La seqüència d'apunt és opcional en el període. Si no s'informa s'utilitzarà la seqüència de l'exercici físcal.
 • Les regles d'impostos i els grups d'impostos tenen un atribut tipus (vendes, compres o altres) que s'utilitza per definir on es poden utilitzar.

account_invoice

 • Les seqüències de facturació en el període també són opcionals.
 • Quan es cancel·la una factura l'apunt existent s'eliminarà si és possible. Si no es pot eliminar es generarà un apunt contrari.
 • Quan es valida la factura del proveïdor es crea l'apunt en esborrany. En cas de la validació en dos fases això permet obtenir informes actualitzats.
 • Les factures de proveïdor i els abonaments de proveïdor no es poden retornar de forma automàtica perquè s'han de revisar amb l'abonament del proveïdor.

dashboard

 • Per facilitar a l'usuari la selecció d'accions de l'escriptori aquestes es filtren en funció de l'ús de l'escriptori.

party

 • S'utilitza la url en les vistes de llista per al medi de contacte.
Medis de contacte

purchase

 • A partir d'ara és possible deixar el temps d'enviament buit per un producte d'un proveïdor. Això significa que no sabem quan ens l'enviarà.

stock

 • Amb el nou disseny del flux de treball ja no hi ha més colls d'ampolla per afegir un nou moviment d'estoc.
 • Totes les relacions Many2One en els enviaments s'han simplificat en una sola referència a l'enviament.

stock_supply

 • El mètode find_best_supplier ja no optimitza el retard d'enviament per tal de respectar l'ordre de prioritat en seleccionar un proveïdor.

timesheet

 • A partir d'ara és possible definir un període que indica el temps en que el treball estarà disponible per entrar als fulls de treball.

Nous mòduls

 • account_asset afegeix la depreciació fixa d'actius.
 • sale_supply afegeix l'opció envia a la venda al producte per tal de generar comandes de compra des de les línies de venda independentment dels nivells d'estoc.
 • sale_supply_drop_shipment afegeix l'opció enviament directe al producte si s'ha marcat l'opció envia a la venda per generar un enviament directe.
 • project_invoice afegeix mètodes de facturació (Manual, Per l'esforç estimat, Per les hores realitzades) als projectes.
 • product_attribute afegeix atributs de producte flexibles.
Atributs de producte

Altres canvis a l'interfície d'usuari

 • Es pot utilitzar un rang de Dates/Hores en la cerca de registres.
 • Es permet la multiselecció per camps de tipus Selecció a la cerca de registres.
 • La vista de llista pot mostrar url's.
 • El menú plugins s'ha mogut a la barra d'eines accions.

Altres canvis al servidor

 • L'idioma per defecte s'emmagatzema a la base de dades, cosa que soluciona errors inesperats en cas que la configuració del servidor es canviï.
 • S'ha eliminat la restricció única a les regles d'accés del model i del camp per tal de permetre que diferents mòduls creïn accessos que es solapen.
 • La llista de _constraints s'ha declarat obsoleta i s'ha reemplaçat pel mètode validate per millorar els missatges d'error.
 • Ara és possible buscar sobre el resultat dels camps de referència.

Novetats de desenvolupament

Publicat: 2013-02-18 12:00:00+00:00 development

A continuació es detallen alguns canvis recents disponibles en la branca de desenvolupament que seran incorporats en la següent versió.

Servidor

 • La llengua per defecte en la base de dades té preferència amb el idioma del fitxer de configuració. Això permet l'ús de múltiples base de dades amb diferents idiomes.
 • El (Camp, Operador, Operant) en les regles d'accés ha estat reemplaçat per a text pla en el domini. Aquest canvi comporta mes rapidesa (30%) en els tests.
 • La API del ModelStorage.create ha canviat per ser utilitzat una llista de valors. Això permet creat molts registres a la vegades en una sola crida.
 • Un nou tipus de camp es troba disponible: Diccionari. Aquest camp permet guardar un diccionari en la base de dades.
 • L'atribut selection_change_with està disponible en camps de Selecció i Relacionats. Es comporta com on_change_with però modifica la llista de valors. El sistema de validació també té present aquests nous atributs.

Client

 • El nou cercador li permetrà:

  • multi-selecció de valors pels camps Selecció

   multi-selection filter
  • rang en els camps``Data`` i Data/Hora

   range date filter
 • Reduir el número d'entrades de menú, un nou concepte introduït a: El domini per tabulació. Li permet definir un conjunt de pestanyes que son filtrats per domini. Li permet passar d'una pestanya a una altra i els registres es refresquen segons la informació solicitada. Tots els mòduls s'han actualitzat per disposar d'aquesta funcionalitat.

  domain tab
 • Els usuaris poden afegir favorits de les seves cerques.

  search bookmark
 • La icona de la URL pot ser dinàmic.

 • La icona de la URL també està disponible en la vista de llistat.

 • El menú favorits reemplaça pel menú curt.

  menu favorites
 • Disponible una cerca global. Es pot cercar dins de tots els registres disponibles.

  global search

Mòduls

Account Asset

És un nou mòdul per gestionar pagaments.

Per ara es calcula només per càlcul “lineal“ però es poden afegir nous sistemes de càlcul.

Account

 • S'ha afegit el camp``tipus`` en el grup d'impostos i Regles d'impostos amb les opcions: Vendes, Compres o Ambos. Cada compte comptable es pot utilitzar la selecció de taxes.

Account Invoice

 • El flux de treball de la factura s'ha revisat.
  • En l'estat de Cancel·lat, el moviment es eliminat o cancel·lat.
  • Els moviments en esborrany de la Factura de proveïdor es creat en la validació.
  • L'estat de Proforma és reanomenat per Validat per ser més genèric.
  • L'estat Obert es reanomenat per Emesa per ser mes coherent en la restat del programari.

Stock

 • El flux de treball s'ha afegit Moviments d'estoc.

Product Attribute

Un nou mòdul per gestionar grups d'atributs a Productes utilitzant un nou camp Diccionari`.

product attribute

Formació tècnica a càrrec de B2CK

Publicat: 2013-01-02 16:00:00+00:00 training

B2CK organitza una sessió de formació tècnica sobre Tryton a Liège els dies 17 i 18 de Gener del 2013.

En aquesta sessió de formació es parlarà sobre temes tècnics. L'objectiu principal d'aquesta sessió es d'obtenir un aprenentatge ràpid pels assistents per a que puguin desenvolupar el seu primer mòdul amb la nostra ajuda. Els requisits previs són: coneixements bàsics de programació (preferiblement Python, però no obligatòriament), portar el vostre portàtil amb vosaltres. Desprès d'aquesta sessió sereu capaços de crear i empaquetar un conjunt de models dinàmics de Tryton i els seus fluxos de treball.

Més informació

Versións de manteniment per les series suportades 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 i 2.6

Publicat: 2012-12-24 12:00:00+00:00 release
S'ha alliberat noves versions de correcció d'errors per les series 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 i 2.6. No es requereix l'actualització de la base de dades per actualitzar a aquestes noves versions.

La fundació Tryton ja és oficial

Publicat: 2012-12-18 12:00:00+00:00 foundation

Desprès de més d'un anys de preparació la fundació Tryton ja es oficial i completament operativa. És una fundació privada Belga, per tant ha estat dissenyada per a perseguir un objectiu específic i desinteressat. Les missions de la fundació són:

 • Desenvolupar i donar suport a conferencies, reunions i activitats de la comunitat,
 • administrar i mantenir la infraestructura de tryton.org,
 • organitzar la comunitat de partidaris,
 • gestionar i promocionar la marca Tryton.

El consell d'administrador inicial esta composat per: Albert Cervera i Areny, Bertrand Chenal, Nicolas Évrard, Cédric Krier, Sebastián Marró, Udo Spallek i Sharoon Thomas.

La fundació ja està acceptant donacions, per tant si tu confies amb el projecte Tryton si us plau ajuda a la fundació a perseguir les seves missions.

Les candidatures de suport estan obertes desde la setmana pasada. El rol de del partidari de l'assemblea és representar la comunitat Tryton dins de la fundació.

Podeu trobar tota aquesta informació a http://foundation.tryton.org/. Aquesta pàgina evolucionarà amb el temps i donarà la benvinguda a la llista dels partidaris i donants.

Final del manteniment de la serie 1.6

Publicat: 2012-11-26 12:00:00+00:00 maintenance
Ja fa més de dos anys i mig que es va publicar la primera versió de la serie 1.6. Això significa que s'ha acabat el manteniment en aquesta serie. Es altament recomanable actualitzar a una versió més recent per tots aquells que encara l'utilitzeu.

Dos setmanes per la TUL 2012

Publicat: 2012-10-26 12:00:00+00:00 TUL

Nomes falten dos setmanes per la TUL i aquests son els últims dies per a registrar-s'hi. (siusplau feu-ho aviat a la wiki o per correu electrònic).

Com a mínim hi haurà uns 30 assistents a la desconferència.Algunes de les xerrades que ja han estat proposades són: "Que hi ha de nou a Tryton 2.6", "Quin es el futur de Tryton", "Python 3: estat de la migració" i "Un client de Tryton per Android". També està planejat un taller sobre Nereid.

Aquesta reunió de desenvolupadors de Tryton d'arreu del mon (hi ha asistents de India o Argenttina) serà també l'ocasió ideal per parlar sobre temes no tecnis com la Fundació Trytone o que s'ha de fer per millorar el marketing de Tryton.

Si ets belga o vius aprop de Liege, no perdis l'oportunitat per passar-te per l'Youth Hostel "Simenon" els dies 9 i 10 de Novembre pero obtenir la teva quota de Python, parlar sobre tryton i beure una cervesa (o dos).

Nova versió de Tryton 2.6

Publicat: 2012-10-23 12:00:00+00:00 release

Estem contents d'anunciar el llançament de la versió 2.6 de Tryton.

Aquesta versió porta canvis majors a la API amb la introducció del patró Active Record. La interfície gràfica no ha estat oblidada i també ha rebut noves millores. Com de costum, s'han corregit molts errors, s'han millorats alguns mòduls i s'han afegit nous mòduls (com es va anunciar en les noticies de llançament de la última versió).

Per suposat, la migració de versions anteriors esta totalment suportada.

Majors canvis en la interfície gràcia d'usuari

 • Gestió de les regles d'accés als models i les regles per crear/esborrar el valor d'un camp.

  El client a partir d'ara es conscient de les regles d'accés al model. Això permet desactivar botons quan l'usuari no té els permisos suficients per accedir-hi.

  També es possible gestionar els esdeveniments de creació/eliminació als camps, a més a més dels esdeveniments de lectura/escriptura.

 • Limit de mida dinàmic en els camps One2Many, Many2Many i Char.

  A partir d'ara es possible de limitar la mida d'aquest camps i el client s'encarrega de que aquests valors es compleixin.

 • Eliminar la finestra emergent "Sis plau esperi". Aquesta finestra molestava perquè causava que el client perdes el focus.

 • Enganxa en una vista de llista editable. Es possible empegar registres directament des d'un full de càlcul per modificar un conjunts de files.

Canvis majors a la banda del servidor

 • Permetre utilitzar el camp Reference en les relacions One2ManyA i Many2Many.

  A més a més dels camps Many2One, el camp revers pot ser de tipus Reference. En el futur, l'enllaç entre els Moviments i els Enviaments s'implementarà d'aquesta forma, substituïnt els quatre camps Many2One exclusiu que hi ha actualment.

 • Tots els tipus de botons s'han unit amb un concepte més simple.

 • Active Record: Aquest es el resultat de la refactorització que es va començar fa 2 anys.

  Us detallem alguns dels seus beneficis:

  • Reduir la quantitat de codi ( s'han eliminat unes 2.2k línies de codi). Per exemple on_change_with i la Funció getter s'uneixen.

  • Unificar l'accés al valor del registre independentment si esta guardat a la base de dades o no.Això permet eliminar valors del diccionari de valors al mètode on_change.

  • Eliminar el bucle sobre els ids en el getter d'un camp Function :

   abans:

   def getter(self, ids, name):
     res = {}
     for record in self.browse(ids):
       res[record.id] = …
     return res
   

   després:

   def getter(self, name):
     return self.…
   
  • Racionalitzar els proces de registre d'un Model (utilitzar copies dels camps, etc.)

  • Eliminar la sessió en els assistents. A partir d'ara la instància del Assistent és la sessió.

 • Permetre guardar les vistes en fitxers XML en comptes de a la base de dades. Això ens permet la modificació de la vista sense actualitzar la base de dades. Una millorar en la velocitat de dissenyar vistes.

 • S'ha afegit un nou tipus de validació: pre_validation.

  La nova validació pre_validation permet validar el registre sense guardar-lo. Aquesta validació es fa servir pel client per validar les línies dels camps One2Many. Amb la pre_validation es possible proporcionar informació als usuaris tan aviat possible i abans de que el registre estigui guardat.

Mòduls

account

 • L'informe de balanç de sumes i saldos ara mostra el balanç inicial i el balanç final a més a més de les columnes de crèdit i dèbit.
 • Es pot obrir el detall de la compte fent doble-click al balanç general.
 • El pla de compte no acumula el Crèdit/Dèbit per defecte, només pel període actual.
 • El balanç històric es calcula sobre tots els períodes fiscals.
 • Els moviments comptables han estat refactoritzats per a incloure un camp origen, que permet enllaçar fàcilment al document mestre. Tenen dos camps de nombre per als Esborranys i els Confirmats.

account_stock_continental

 • Actualitzar el preu de cost automàticament crea un moviment comptable de estoc.

purchase

 • El mòdul de compres pot gestionar quantitats negatives a les línies, generant Devolucions i notes de crèdit.

stock

 • S'ha afegit un gràfic que mostra la evolució en el passat i en el futur del nivell de stock per un producte a un magatzem.
quantitats de productes per magatzem

Nous mòduls

 • stock_lot defineix lots de productes.
 • stock_split afegeix un assistent per dividir un moviment.
 • account_fr afegeix el pla comptable francès.
 • production defineix els models bàsics per a la gestió de la producció.
 • stock_supply_production afegeix mecanismes automàtics de subministraments basats en les sol·licituds de producció.

Altres canvis en la interfície gràfica d'usuari

 • La interpolació constat s'ha afegit al gràfic de línia.
 • Un grup pot tenir l'estat de només lectura.
 • Es possible definir el format del temps i que aquest sigui diferent del clàssic '%H:%M:%S'.

Altres canvis en la banda del servidor

 • S'ha eliminat la ModelSQL.default_sequence. Un camp de seqüència no s'incrementarà més de forma indefinida.
 • El format del temps es valida, així es possible obligar que els segons siguin 0 per exemple
 • __tryton__.py es reemplaçat per tryton.cfg, un fitxer estàtic.
 • Es possible utilitzar una tuple com a valor d'una Reference. És util per a construir dominis dinàmics en un camp en PYSON.

Desconferencia Tryton 2012

Publicat: 2012-10-02 12:00:00+00:00 TUL

La segona Desconferència de Tryton a Liège tindrà lloc els dies 9 i 10 de Novembre.

Aquesta es la oprtunitat ideal per trobar-se amb altres membres de la comunitat, per parlar del futur de Tryton i descobrir la ciutat de Liège.

El programa inclourà com a mínim:

S'organitzara un event de cerveses el dia 8 de Novembre per aquells que vinguin abans.

Si tens prevists assistir a les conferencies o t'agradaria donar una xerrada (sobre el teu treball, per donar el teu feedback etc.): Sisuplay, afegeixte a tu mateix a la pàgina wiki o envia un email a info@b2ck.com abans del 256 d'Octubre.