Tryton Unconference Buenos Aires 2015

Publicat: 2015-08-24 12:00:00+00:00 TUBA

Aquest any l'edició anual de la Tryton Unconference tindrà lloc a Buenos Aires des del 13 al 17 de novembre al Hotel Bauen i a la gcoop.

Aquesta serà la cinquena edició i la primera fora d'Europa. Usuaris, desenvolupadors i gent interessada tindrà l'oportunitat de descobrir o parlar de Tryton.

Les propostes i planificació de ponències es gestiona a Lanyrd.

La tercera reunió dels Patrons de la Fundació tindrà lloc el dissabte 14 a les 18.00.

El 15, 16 y 17 està previst un Sprint a la gcoop.

Les inscripcions estan obertes a TUBA 2015.

Si vols sol·licitar una xerrada sobre un tema específic, pots enviar la proposta a la llista de correu de Tryton. Si tens alguna pregunta sobre l'organització, posa't en contacte amb la fundació a foundation@tryton.org.

I no t'oblidis de fer córrer la veu! #TUBA2015

Tryton Unconference Buenos Aires 2015 Sprint de codi ampliat

Publicat: 2015-07-08 12:00:00+00:00 TUBA

Us informem que el Sprint de codi de la Tryton Unconference 2015 ha estat ampliat a tres dies. Tindrà lloc des del 15 al 17 de novembre.

Si tens alguna pregunta sobre l'organització, posa't en contacte amb la fundació a foundation@tryton.org.

Lanyrd #TUBA2015

Tryton Unconference Buenos Aires 2015

Publicat: 2015-06-11 12:00:00+00:00 TUBA

La cinquena edició anual de la Tryton Unconference tindrà lloc a Buenos Aires el 13, 14 i 15 de novembre.

Aquesta és l'oportunitat de reunir membres de la comunitat (usuaris i desenvolupadors), persones interessades, empresaris i professionals per parlar sobre el present i el futur de Tryton, i descobrir la ciutat de Buenos Aires.

Si tens alguna pregunta sobre l'organització, posa't en contacte amb la fundació a foundation@tryton.org.

Reserva't aquestes dates ... aviat hi haurà més informació sobre l'esdeveniment. #TUBA2015

Nova versió 3.6 de Tryton

Publicat: 2015-04-22 18:00:00+00:00 release

Estem contents d'anunciar la publicació de la versió 3.6 de Tryton.

Aquesta versió incorpora el suport oficial de PyPy que és una implementació alternativa de Python centrada en la velocitat i la eficiència.

Com sempre, la migració de les versions anteriors està totalment suportada a excepció del mòdul ldap_connection que ha estat eliminat.

Canvis principals per a l'usuari

 • Un esquema de colors nou per als gràfics que reemplaça l'única variació de brillantor que hi havia. Ara l'esquema de colors també canvia el matís de cada color mitjançant l'angle d'or (que assegura que un color no sigui seleccionat dues vegades).

  Esquema de colors per als gràfics
 • El camp diccionari rep suggeriments a partir de la cerca del text de forma similar a altres camps.

 • Els camps data i hora han estat reescrits completament per poder ser més flexibles amb el format a teclejar. Però també són més pràctics si s'usen amb el ratolí gràcies a un calendari emergent real i a una llista desplegable per a l'hora.

  Camp data Camp data i hora
 • Les columnes de la vista llistat que tenen sempre el mateix valor s'oculten automàticament degut a que no proporcionen informació. Per exemple, la llista de factures comptabilitzades no mostren la columna estat perquè, per definició, totes elles estan comptabilitzades.

Comptabilitat

 • Ara es pot afegir una descripció a l'assentament de cancel·lació des de l'assistent.

 • En el llibre major apareix una nova opció per mostrar només el saldo.

 • Es poden configurar els impostos per modificar el preu base per als següents impostos de la llista.

 • Ara es poden definir plantilles per a assentaments habituals. Quan s'executa una plantilla, l'usuari se li demanarà que introdueixi algunes dades com un import o un tercer, per poder generar un assentament amb aquestes dades.

  Plantilla d'assentament
 • S'ha afegit un informe imprimible per a l'amortització d'actius.

 • Els plans comptables per a França i Bèlgica han estat actualitzats. I el de Bèlgica ha estat traduït a l'holandès.

 • Es disposa d'un assistent de prova per veure els resultats generats per un termini de pagament. Com que els terminis de pagament són molt flexibles perquè permeten aplicar diversos increments de temps (en lloc d'un), no sempre és fàcil preveure el comportament.

  Prova de termini de pagament
 • S'ha estès la cobertura de SEPA amb els sabors pain.001.003.03 i 008.003.02 que s'utilitzen a Alemanya. I també és possible regenerar un missatge SEPA en cas de configuració errònia en la primera generació.

 • Els extractes creen assentaments agrupats per número, data i tercer per defecte. Així, quan una línia d'extracte es divideix per conciliar factures, només es crea un assentament i l'origen d'aquest assentament és el grup de les línies d'extracte.

 • Les regles d'impostos ara poden dependre del país d'origen i de destí gràcies al nou mòdul account_tax_rule_country.

 • S'ha afegit el format SEPA personalitzat (no estàndard) CFONB amb el nou mòdul account_payment_sepa_cfonb.

 • El nou mòdul account_deposit afegeix un nou tipus de compte Bestreta. Permet facturar bestretes i recuperar aquest import més tard a la següent factura.

Productes

 • Ara es pot definir una tarifa amb impostos inclosos. Tryton calcularà el preu sense impostos segons els impostos aplicats.

Vendes

 • S'ha afegit un nou estat Guanyada a les oportunitats de venda. L'oportunitat canvia a aquest estat automàticament quan una de les seves vendes es confirma i totes les altres estan també confirmades o cancel·lades.
 • L'import de les oportunitats s'actualitza segons l'import de les vendes relacionades. Això permet obtenir informes més precisos.
 • El càlcul del cost d'enviament només es calcula en passar a pressupost. Això redueix la càrrega en el client quan la venda és força llarga ja que el cost es calcularà una sola vegada en lloc de cada vegada que una línia sigui afegida.
 • El mòdul nou sale_extra permet afegir línies extres a les vendes segons diversos criteris. La línia extra pot ser tant un producte gratuït com un cost de servei addicional.

Logística

 • Ara hi ha una relació entre un producte i les seves regles de proveïment.
 • La creació de sol·licituds de compra avisa també de produccions anteriors igual com ho feia d'albarans d'entrada anteriors.
 • Les informacions de vida útil i data de caducitat estan incloses en el nou mòdul stock_lot_sled. Quan un lot caduca, no s'utilitza més per calcular la quantitat prevista d'estoc.

Comissions

Aquesta nova àrea es gestiona amb un conjunt de nous mòduls commission. Es creen comissions per a l'agent definit en una venda o factura utilitzant un pla de comissions. També permet definir agents principals en els productes als quals també caldrà pagar comissions.

Principals canvis per al desenvolupador

 • Ara es permet tenir diverses vegades el mateix camp en una vista llistat/arbre.
 • El camp datetime ha desaparegut de les vistes llistat/arbre, cal utilitzar en el seu lloc dues columnes, una amb el camp data i una altra amb el camp hora.
 • En aquesta versió apareix un nou camp TimeDelta per representar una durada. Reemplaça el camp float_time que té alguns problemes d'arrodoniment. Aquest nou camp ja s'usa en els mòduls timesheet i project.
 • Es pot configurar els camps One2Many per utilitzar un producte cartesià amb la selecció de diversos valors de camps Many2One o Reference.
 • S'afegeix el mètode restore_history_before a ModelSQL que es comporta com l'existent restore_history però restaurant els registres just abans d'una data-hora.
 • Els mètodes on_change han estat migrats per tenir un comportament més consistent amb el Active Record Pattern utilitzat a Tryton. En comptes de tornar un diccionari amb els valors a canviar, es canvia la instància directament. Això permet encadenar fàcilment els mètodes on_change o reutilitzar-los en altres mètodes reduint la duplicació de codi.
 • El mètode save de ModelStorage ara és un dualmethod que significa que pugui ser cridat com sempre com a mètode d'instància però també com a mètode de classe amb una llista de registres. D'aquesta manera, desar diversos registres alhora millora el rendiment ja que el mètode minimitzarà el nombre de peticions a la base de dades i validarà el resultat sencer.
 • El camp Dict rep el mètode translated per crear descriptors amb els que traduir els valors o les claus, de forma similar al mateix mètode en els camps Selection.
 • Ara es pot utilitzar la notació amb punt en el paràmetre ordre d'una cerca. El ORM generarà automàticament les agrupacions necessàries.
 • La API de la classe Report ha estat reescrita per millorar la personalització del motor d'informes. Ara els mètodes de format són més estrictes per prevenir fallades silencioses.
 • La funció safe_eval (que no és per res segura) ha estat completament eliminada. En els llocs on el codi avaluat era de totes maneres segur s'utilitza la funció estàndard eval. Per avaluar codi des de l'exterior ara s'utilitza una notació JSON. S'han desenvolupat algunes utilitats per facilitar la creació de JSON des de XML o a les vistes.
 • S'ha afegit una nova classe de botó que treballa sobre registres no desats. Són similars als on_change però són disparats per un clic a un botó en lloc d'un canvi en un camp.

Comptabilitat

 • S'ha afegit un mètode nou reverse_compute als impostos que permet calcular l'import base a partir de l'import amb impostos.
 • El signe de l'import en la segona moneda d'un apunt es força a que sigui el mateix que el signe del deure - haver.
 • La gestió de la comptabilitat analítica ha estat reescrita per utilitzar realment camps One2Many en lloc de pseudo-camps. Aquesta simplificació ha estat possible gràcies a les noves funcionalitats recents com l'ús d'un camp Reference en un One2Many.

Tercers

 • Ara es guarda el número de CIF/NIF en la seva forma compacta.

Productes

 • Ara es pot definir el nombre de decimals per als càlculs interns de preus com un paràmetre de configuració price_decimal. Aquest paràmetre s'usa a tots els llocs per assegurar consistència entre tots els mòduls.

Compres/Vendes

 • Les línies de compres/vendes suporten ambdós tipus de factura (factura i factura d'abonament) a cada línia quan es calcula la quantitat facturada.

Logística

 • S'ha afegit un nou estat staging en els moviments. Aquest estat no impacta en cap càlcul dels nivells d'estoc. S'utilitza per al proveïment en vendes, per crear moviments per avançat.
 • També es calculen els productes inactius per saber el nivell d'estoc.
 • S'ha millorat el càlcul dels moviments assignats per tenir en compte només els moviments assignats de sortida, no els d'entrada. Això comporta un nivell d'estoc menys optimista i per tant evita assignar moviments amb una entrada que estigui assignada però encara no finalitzada.
 • Les previsions són desactivades automàticament quan el seu període forma part del passat.

Pycon 2015

Publicat: 2015-03-26 10:00:00+00:00 pycon

Aquest any, 2 membres (Sharoon Thomas i Cédric Krier) de la Fundació assistiran al PyCon 2015 a Montreal. PyCon és la major conferència anual de la comunitat Python de la que Tryton forma part.

Si vols conèixer gent de Tryton, realitzarem un Espai Obert i s'organitzarà un Sprint de Tryton SprintPyCon2015.

Fundació UAB students to use Tryton in their business management classes

Publicat: 2015-03-23 12:00:00+00:00 university

An agreement signed between the Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) and NaN·tic will allow all International Trade students to use Tryton in their practical classes. The Catalan company NaN·tic will deploy and set up this software for 30 students a year ensuring them "a 100% real experience" during their practical classes. This means that they are going to learn how to manage business opportunities, sales, purchasing, production, logistics... to summarize: all Tryton’s functionalities. NaN·tic will also provide assistance and technical support to all the teachers staff to ensure a successful training.

Albert Cervera, NaN·tic co-founder and Tryton’s Foundation board member, explained that "this agreement will let students work in a technological environment like those that can be found in any business. Using this tool they’ll improve their knowledge of business management and, by extension, their chances to land on the job market". In addition, Cervera also noted that "with this deal Fundació UAB obtains an ERP with large benefits and with excellent growth prospects, while Tryton is introduced to the university thankfully to an institution as prestigious as the Fundació UAB." Albert Cervera remarked the importance of recognition to the open source technologies by highly reputed institutions as university foundations. Cervera is totally convinced that this type of agreement can be replicated by many other universities anywhere in the world.

NaN·tic has also announced collaboration with other universities such as Universitat de Barcelona, where they showcase Tryton to students of Businsess Administration. In this case, around 90 students a year will be in touch with an ERP for the first time in their life thanks to Tryton and NaN·tic.

Yet this is just the beggining. Other agreements with several Catalan educational institutions are being negotiated right now. NaN·tic expects to have 10 such agreements by the end of the year which will ensure a bright future for Tryton in Catalonia. Hopefully, other countries will follow as in Leipzig NaN·tic already offered their help to the Tryton community if other organizations want to lead the same initiative in other countries.

Desconferència Tryton 2015 - Crida per a propostes de seus

Publicat: 2015-02-16 12:00:00+01:00 TUx foundation

Ha arribat el moment de planificar la cinquena TUx i posar una lletra majúscula a la x.

La Fundació Tryton fa una crida als membres de la comunitat (persones o organitzacions) que vulguin crear un equip local i allotjar el nostre esdeveniment global al novembre del 2015.

Les passades edicions han tingut lloc a Bèlgica, Catalunya (Espanya) i Alemanya.

Podeu enviar la vostra sol·licitud a foundation@tryton.org fins al 30 d'abril.

Si teniu alguna pregunta podeu posar-vos en contacte mitjançant les llistes de correu de tryton@.

Nova versió 3.4 de Tryton

Publicat: 2014-10-20 18:00:00+00:00 release

Estem contents d'anunciar l'alliberament de la versió 3.4 de Tryton.

A més de les millores habituals sobre les funcionalitats existents per a usuaris i desenvolupadors, aquesta versió mostra els resultats del treball exhaustiu realitzat en l'àrea de comptabilitat.

Per descomptat, la migració de les versions anteriors està plenament suportada amb l'excepció del mòdul ldap_connection que ha estat eliminat.

Principals canvis en la interfície d'usuari

 • La cerca de registres relacionats ha estat redissenyada per aprofitar els avantatges de l'emplenament automàtic. En aquesta versió, la finestra emergent manté el text introduït en la cerca.

 • Ara el botó de Obre/Cerca un registre dels registres relacionats està situat dins la caixa de text i el botó Crea un nou registre s'ha substituït per les accions d'emplenament automàtic o el botó de la finestra emergent. Aquest canvi permet harmonitzar les dimensions dels camps en els formularis.

  botons interiors camp many2one
 • Ara es poden mostrar imatges a la vista de llistat/arbre.

  camp imatge dins llistats
 • Es poden realitzar prevalidacions de camps abans d'executar accions de botó. Les validacions ressalten els camps erronis en comptes d'informar de l'error en una finestra emergent.

 • S'incrementen les possibilitats de l'exportació de dades incorporant l'etiqueta de camps selecció i el valor intern (ID) del registre (CSV).

 • Exportar la informació que s'està consultant ara és més fàcil i més ràpid, ja que la finestra d'exportació es predefineix amb els camps que es visualitzen.

 • Els camps predefinits d'exportació ara es poden substituir directament per una nova selecció de camps. Una millora pensada per facilitar la creació de plantilles d'exportació.

 • Ara podem ordenar fàcilment la llista de camps per exportar seleccionant i arrossegant els elements.

 • Els rangs de cerca ara inclouen per defecte ambdós extrems. Aquest comportament és menys estrany pels usuaris encara que el comportament anterior d'incloure - no incloure el extrems tingués alguns avantatges pràctics.

 • En aquesta versió el client també carrega els 'plug-ins' definits en el directori local de l'usuari. (~/.config/tryton/x.y/plugins).

Principals canvis en el servidor

 • S'introdueix la classe Mixin MatchMixin que permet implementar un patró comú de cerca de registres a partir de certs valors.
 • També s'afegeix la classe UnionMixin que permet definir un ModelSQL que és la UNION de varis ModelSQL.
 • En la versió anterior, Tryton no actualitzava els registres de configuració definits mitjançant un fitxer XML si es modificaven fora del fitxer. En la nova versió és possible trobar aquests registres i forçar la seva actualització per sincronitzar-los amb l'arxiu XML.
 • S'ha afegit un Descriptor de Python als camps Selection. Permet definir quin atribut d'un model conté l'etiqueta de la selecció del registre. Està previst actualitzar tots els informes perquè utilitzin aquest descriptor en comptes de valors fixos.
 • S'ha introduït un nou format pel fitxer de configuració del servidor. Aquest format es pot estendre fàcilment per ser usat pels mòduls. Aquest fitxer utilitza el format de configuració de registres de Python.
 • El context definit en els camps relacionats ara s'utilitza per instanciar el destí.
 • La consulta SQL utilitzada pel domini d'un camp ara pot ser personalitzada utilitzant el mètode domain_<field>. Aquest mètode està dissenyat per suportar JOINs i permet definir consultes SQL més eficients en alguns casos.
 • Les regles d'accés s'han millorat perquè només estiguin activades a les crides RPC . Amb aquest disseny, Tryton segueix el principi de validar les dades als extrems de l'aplicació. Amb això, ja no és necessari canviar a l'usuari root quan es necessiten permisos d'usuaris més específics sinó és que ens trobem dins d'una crida RPC.

Mòduls

Account

 • S'ha afegit un nou assistent per conciliar apunts comptables. El programa cerca per a cada compte comptable i tercer proposant apunts per conciliar. Una funcionalitat que permet augmentar notablement la velocitat del procés de conciliació.

  assistent per conciliar
 • També s'ha afegit un nou assistent per facilitar la creació d'assentaments de cancel·lació que concilia automàticament l'apunt amb la seva contrapartida de cancel·lació.

 • S'ha afegit l'opció de Tercer requerit en els comptes comptables. Aquesta opció obliga introduir el tercer en els apunts dels comptes marcats i prohibeix introduir-lo en els altres.

Account Invoice

 • Ara és possible configurar l'arrodoniment d'impostos tant a nivell de línia de factura com a nivell global de factura. Per defecte és a nivell global de factura.

Account Payment

 • S'ha incorporat la possibilitat de modificar l'estat dels pagaments Amb èxit a Fallat.

Account Payment SEPA

 • S'ha habilitat l'esquema Empresa a Empresa per domiciliacions bancàries.
 • Ara els mandats reben una identificació única a partir de la seqüència configurada.
 • S'ha adaptat el mòdul per a les notificacions de dèbit/crèdit de banc a client (CAMT.054).
 • S'ha afegit un informe per imprimir un formulari estàndard per als mandats.

Account Statement

 • Ara podem ordenar les línies d'extracte i numerar-les. Una millora que permet reproduir de forma fidel els extractes bancaris.
 • S'ha afegit un informe d'extracte que permet, per exemple, repassar els extractes de dipòsits de xecs.
 • En aquesta versió es pot definir el mètode de validació al diari d'extracte. Els mètodes disponibles són: Balanç, Import i Número de línies. Això permet utilitzar els extracte per diferents propòsits com ara la conciliació bancària o el control de dipòsits de xecs.

Account Stock Continental/Anglo-Saxon

 • Ara el mètode es defineix per exercici fiscal en comptes d'activar-se a nivell global en la instal·lació del mòdul.

Country

 • La nova versió permet emmagatzemar codis postals per país. Es proporciona un script per descarregar codis postals des de GeoNames.

LDAP Authentication

 • El mòdul ldap_connection s'ha substituït per una entrada en el fitxer de configuració de trytond.

Party

 • La nova funcionalitat del mòdul 'Country' s'utilitza per l'autocompletat dels camps ciutat i codi postal de les adreces.

Purchase

 • L'estat Confirmat s'ha dividit en dos estats Confirmat i En procés, per fer-lo similar al procés de vendes.

Sale Supply Drop Shipment

 • La gestió de les excepcions dels enviaments directes de proveïdor a client es propaguen des de la venda fins a la compra.

Nous mòduls

 • El nou mòdul Account Payment Clearing permet generar assentaments de liquidació entre els comptes a cobrar o a pagar i el compte de liquidació quan un pagament ha tingut èxit. El compte de liquidació es concilia posteriorment amb els extractes.

Proteus

Proteus és una llibreria Python per accedir a Tryton com si fos un client.

 • Ara permet executar informes. És útil per testejar-los.
 • S'ha afegit un nou mètode de duplicat de registres que és similar al menú de copiar del client.

Security Release for issue4155

Publicat: 2014-09-30 10:00:00+00:00 release security

Synopsis

A vulnerability in trytond has been found by duesenfranz, that might allow a malicious user to execute arbitrary commands on the server via the safe_eval function (see issue4155).

Impact

Any authenticated user can run arbitrary commands on the server with the permissions of the trytond user.

Workaround

There is no workaround.

Resolution

All users should upgrade trytond to the latest version of the used series.

Concern?

Any security concerns should be reported on the bug-tracker at https://bugs.tryton.org/ with the type security.

Tryton Unconference Leipzig 2014

Publicat: 2014-09-15 12:00:00+00:00 TUL

Aquest any la Tryton Unconference anual té lloc a Leipzig el 14, 15 i 16 de novembre a la Leipzig University of Applied Sciences.

Aquest serà la quarta trobada mundial a on usuaris, desenvolupadors i gent interessada tindrà l'oportunitat de descobrir o parlar de Tryton.

De moment s'han proposat les següents ponències:

(S'anunciaran més ponències a la nostra pàgina Lanyrd)

La segona reunió dels Patrons de la Fundació tindrà lloc el dissabte 15 a las 18.00.

El diumenge 16 està previst un Sprint en el Hackerspace sublab.

Les inscripcions estan obertes a TUL 2014.

Si vols donar una xerrada o ponència, fes l'anunci a Lanyrd. Si vols sol·licitar una xerrada sobre un tema específic, pots enviar la proposta a la llista de correu de Tryton. Si tens alguna pregunta sobre l'organització, posa't en contacte amb la fundació a foundation@tryton.org.

I no t'oblidis de fer córrer la veu! #TUL2014