Nova versió 3.6 de Tryton


Publicat: 2015-04-22 18:00:00+00:00   |   Прочесть по-русски   |   Lire en français   |   Read in English   |   Auf Deutsch lesen   |   Beri v slovenščini   |   Leer en español   |  Més entrades sobre release

Estem contents d'anunciar la publicació de la versió 3.6 de Tryton.

Aquesta versió incorpora el suport oficial de PyPy que és una implementació alternativa de Python centrada en la velocitat i la eficiència.

Com sempre, la migració de les versions anteriors està totalment suportada a excepció del mòdul ldap_connection que ha estat eliminat.

Canvis principals per a l'usuari

 • Un esquema de colors nou per als gràfics que reemplaça l'única variació de brillantor que hi havia. Ara l'esquema de colors també canvia el matís de cada color mitjançant l'angle d'or (que assegura que un color no sigui seleccionat dues vegades).

  Esquema de colors per als gràfics
 • El camp diccionari rep suggeriments a partir de la cerca del text de forma similar a altres camps.

 • Els camps data i hora han estat reescrits completament per poder ser més flexibles amb el format a teclejar. Però també són més pràctics si s'usen amb el ratolí gràcies a un calendari emergent real i a una llista desplegable per a l'hora.

  Camp data Camp data i hora
 • Les columnes de la vista llistat que tenen sempre el mateix valor s'oculten automàticament degut a que no proporcionen informació. Per exemple, la llista de factures comptabilitzades no mostren la columna estat perquè, per definició, totes elles estan comptabilitzades.

Comptabilitat

 • Ara es pot afegir una descripció a l'assentament de cancel·lació des de l'assistent.

 • En el llibre major apareix una nova opció per mostrar només el saldo.

 • Es poden configurar els impostos per modificar el preu base per als següents impostos de la llista.

 • Ara es poden definir plantilles per a assentaments habituals. Quan s'executa una plantilla, l'usuari se li demanarà que introdueixi algunes dades com un import o un tercer, per poder generar un assentament amb aquestes dades.

  Plantilla d'assentament
 • S'ha afegit un informe imprimible per a l'amortització d'actius.

 • Els plans comptables per a França i Bèlgica han estat actualitzats. I el de Bèlgica ha estat traduït a l'holandès.

 • Es disposa d'un assistent de prova per veure els resultats generats per un termini de pagament. Com que els terminis de pagament són molt flexibles perquè permeten aplicar diversos increments de temps (en lloc d'un), no sempre és fàcil preveure el comportament.

  Prova de termini de pagament
 • S'ha estès la cobertura de SEPA amb els sabors pain.001.003.03 i 008.003.02 que s'utilitzen a Alemanya. I també és possible regenerar un missatge SEPA en cas de configuració errònia en la primera generació.

 • Els extractes creen assentaments agrupats per número, data i tercer per defecte. Així, quan una línia d'extracte es divideix per conciliar factures, només es crea un assentament i l'origen d'aquest assentament és el grup de les línies d'extracte.

 • Les regles d'impostos ara poden dependre del país d'origen i de destí gràcies al nou mòdul account_tax_rule_country.

 • S'ha afegit el format SEPA personalitzat (no estàndard) CFONB amb el nou mòdul account_payment_sepa_cfonb.

 • El nou mòdul account_deposit afegeix un nou tipus de compte Bestreta. Permet facturar bestretes i recuperar aquest import més tard a la següent factura.

Productes

 • Ara es pot definir una tarifa amb impostos inclosos. Tryton calcularà el preu sense impostos segons els impostos aplicats.

Vendes

 • S'ha afegit un nou estat Guanyada a les oportunitats de venda. L'oportunitat canvia a aquest estat automàticament quan una de les seves vendes es confirma i totes les altres estan també confirmades o cancel·lades.
 • L'import de les oportunitats s'actualitza segons l'import de les vendes relacionades. Això permet obtenir informes més precisos.
 • El càlcul del cost d'enviament només es calcula en passar a pressupost. Això redueix la càrrega en el client quan la venda és força llarga ja que el cost es calcularà una sola vegada en lloc de cada vegada que una línia sigui afegida.
 • El mòdul nou sale_extra permet afegir línies extres a les vendes segons diversos criteris. La línia extra pot ser tant un producte gratuït com un cost de servei addicional.

Logística

 • Ara hi ha una relació entre un producte i les seves regles de proveïment.
 • La creació de sol·licituds de compra avisa també de produccions anteriors igual com ho feia d'albarans d'entrada anteriors.
 • Les informacions de vida útil i data de caducitat estan incloses en el nou mòdul stock_lot_sled. Quan un lot caduca, no s'utilitza més per calcular la quantitat prevista d'estoc.

Comissions

Aquesta nova àrea es gestiona amb un conjunt de nous mòduls commission. Es creen comissions per a l'agent definit en una venda o factura utilitzant un pla de comissions. També permet definir agents principals en els productes als quals també caldrà pagar comissions.

Principals canvis per al desenvolupador

 • Ara es permet tenir diverses vegades el mateix camp en una vista llistat/arbre.
 • El camp datetime ha desaparegut de les vistes llistat/arbre, cal utilitzar en el seu lloc dues columnes, una amb el camp data i una altra amb el camp hora.
 • En aquesta versió apareix un nou camp TimeDelta per representar una durada. Reemplaça el camp float_time que té alguns problemes d'arrodoniment. Aquest nou camp ja s'usa en els mòduls timesheet i project.
 • Es pot configurar els camps One2Many per utilitzar un producte cartesià amb la selecció de diversos valors de camps Many2One o Reference.
 • S'afegeix el mètode restore_history_before a ModelSQL que es comporta com l'existent restore_history però restaurant els registres just abans d'una data-hora.
 • Els mètodes on_change han estat migrats per tenir un comportament més consistent amb el Active Record Pattern utilitzat a Tryton. En comptes de tornar un diccionari amb els valors a canviar, es canvia la instància directament. Això permet encadenar fàcilment els mètodes on_change o reutilitzar-los en altres mètodes reduint la duplicació de codi.
 • El mètode save de ModelStorage ara és un dualmethod que significa que pugui ser cridat com sempre com a mètode d'instància però també com a mètode de classe amb una llista de registres. D'aquesta manera, desar diversos registres alhora millora el rendiment ja que el mètode minimitzarà el nombre de peticions a la base de dades i validarà el resultat sencer.
 • El camp Dict rep el mètode translated per crear descriptors amb els que traduir els valors o les claus, de forma similar al mateix mètode en els camps Selection.
 • Ara es pot utilitzar la notació amb punt en el paràmetre ordre d'una cerca. El ORM generarà automàticament les agrupacions necessàries.
 • La API de la classe Report ha estat reescrita per millorar la personalització del motor d'informes. Ara els mètodes de format són més estrictes per prevenir fallades silencioses.
 • La funció safe_eval (que no és per res segura) ha estat completament eliminada. En els llocs on el codi avaluat era de totes maneres segur s'utilitza la funció estàndard eval. Per avaluar codi des de l'exterior ara s'utilitza una notació JSON. S'han desenvolupat algunes utilitats per facilitar la creació de JSON des de XML o a les vistes.
 • S'ha afegit una nova classe de botó que treballa sobre registres no desats. Són similars als on_change però són disparats per un clic a un botó en lloc d'un canvi en un camp.

Comptabilitat

 • S'ha afegit un mètode nou reverse_compute als impostos que permet calcular l'import base a partir de l'import amb impostos.
 • El signe de l'import en la segona moneda d'un apunt es força a que sigui el mateix que el signe del deure - haver.
 • La gestió de la comptabilitat analítica ha estat reescrita per utilitzar realment camps One2Many en lloc de pseudo-camps. Aquesta simplificació ha estat possible gràcies a les noves funcionalitats recents com l'ús d'un camp Reference en un One2Many.

Tercers

 • Ara es guarda el número de CIF/NIF en la seva forma compacta.

Productes

 • Ara es pot definir el nombre de decimals per als càlculs interns de preus com un paràmetre de configuració price_decimal. Aquest paràmetre s'usa a tots els llocs per assegurar consistència entre tots els mòduls.

Compres/Vendes

 • Les línies de compres/vendes suporten ambdós tipus de factura (factura i factura d'abonament) a cada línia quan es calcula la quantitat facturada.

Logística

 • S'ha afegit un nou estat staging en els moviments. Aquest estat no impacta en cap càlcul dels nivells d'estoc. S'utilitza per al proveïment en vendes, per crear moviments per avançat.
 • També es calculen els productes inactius per saber el nivell d'estoc.
 • S'ha millorat el càlcul dels moviments assignats per tenir en compte només els moviments assignats de sortida, no els d'entrada. Això comporta un nivell d'estoc menys optimista i per tant evita assignar moviments amb una entrada que estigui assignada però encara no finalitzada.
 • Les previsions són desactivades automàticament quan el seu període forma part del passat.