Pycon 2015


Publicat: 2015-03-26 10:00:00+00:00   |   Прочесть по-русски   |   Lire en français   |   Read in English   |   Auf Deutsch lesen   |   Beri v slovenščini   |   Leer en español   |  Més entrades sobre pycon

Aquest any, 2 membres (Sharoon Thomas i Cédric Krier) de la Fundació assistiran al PyCon 2015 a Montreal. PyCon és la major conferència anual de la comunitat Python de la que Tryton forma part.

Si vols conèixer gent de Tryton, realitzarem un Espai Obert i s'organitzarà un Sprint de Tryton SprintPyCon2015.