Retirada de Neso


Publicat: 2016-06-20 12:00:00+00:00   |   Прочесть по-русски   |   Lire en français   |   Read in English   |   Auf Deutsch lesen   |   Beri v slovenščini   |   Leer en español   |  Més entrades sobre neso
S'ha decidit aturar el desenvolupment de Neso, el nostre client client/servidor autònom. Així, l'última versió usable de Neso serà la 3.8.2. Trobareu més informació a la issue5642.