Versió amb traduccions per les series 4.0


Publicat: 2016-05-11 10:00:00+00:00   |   Прочесть по-русски   |   Lire en français   |   Read in English   |   Auf Deutsch lesen   |   Beri v slovenščini   |   Leer en español   |  Més entrades sobre release

Degut a un problema amb Pootle, la versió inicial de les sèries 4.0 s'ha publicat sense moltes traduccions. Per aquest motiu hem decidit publicar un nou conjunt de versions amb les traduccions corregides encara que això suposa trencar la regla de cap actualització de base de dades per les versions de correccions intermèdies.

Si ja heu actualitzat el vostre servidor a les sèries 4.0, heu d'actualitzar també la base de dades per aquesta versió de correccions. Disculpeu les molèsties.