Versións de manteniment per les series suportades 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 i 2.6


Publicat: 2012-12-24 12:00:00+00:00   |   Прочесть по-русски   |   Lire en français   |   Read in English   |   Auf Deutsch lesen   |   Beri v slovenščini   |   Leer en español   |  Més entrades sobre release
S'ha alliberat noves versions de correcció d'errors per les series 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 i 2.6. No es requereix l'actualització de la base de dades per actualitzar a aquestes noves versions.