Vídeos de la Tryton Unconference 2015


Publicat: 2016-01-01 09:00:00+00:00   |   Прочесть по-русски   |   Lire en français   |   Read in English   |   Auf Deutsch lesen   |   Beri v slovenščini   |   Leer en español   |  Més entrades sobre TUBA video

Els vídeos gravats durant la darrera Tryton Unconference 2015 estan disponibles.

Les presentacions també es poden descarregar.