Nova Tryton izdaja 3.0


Objavljeno: 2013-10-21 18:00:00+00:00   |   Прочесть по-русски   |   Lire en français   |   Read in English   |   Llegeix-ho en català   |   Auf Deutsch lesen   |   Leer en español   |  Več objav o release

Z veseljem vam sporočamo izdajo 3.0 Trytona .

Ta izdaja prinaša nov koledarski pogled pri uporabniškem vmesniku in razkriva izid velike preureditve kode, ki se je začela pred 2 leti s projektom python-sql. Kot ponavadi so tu mnogi popravki napak, izboljšave in novi moduli (glej spodaj).

Migracija iz prejšnjih serije je v celoti podprta, seveda.

Večje spremembe v uporabniškem vmesniku

 • Na voljo je koledarski pogled, ki omogoča prikaz zapisov na koledarju s pomočjo datumskim polj za začetek in/ali konec. Podpira operacijo povleci-spusti za dogodke in popravljanje z dvoklikom. Pogled je optimiziran tako, da poizvede samo zapise prikazanih dogodkov.

  production calendar
 • URL shema, vpeljana v verziji 2.0, je sedaj dostopna v statusni vrstici pod vsemi zavihki. Ta URL omogoča odpiranje istega zavihka na kateremkoli drugem odjemalcu.

  url
 • Zahtevki so umaknjeni. Namesto tega se priporoča uporaba elektronskih sporočil z URLji.

 • Izbrani zapisi v seznamskem pogledu so shranjeni za preklop med sejami.

Večje spremembe na strežniški strani

 • Strežnik sedaj uporablja python-sql za izdelavo SQL poizvedb. Ta sprememba prinaša večjo združljivost z vsemi različnimi trenutno podprtimi podatkovnimi bazami (kakor tudi z bodočimi).
 • Metoda za iskanje sedaj lahko vrača celotno domeno (namesto omejene samo na AND stavek).
 • Za večjo modularnost je nekdanji atribut order_field nadomestila metoda order_<field name>
 • Zaledni del podatkovne baze se lahko dinamično nalaga, kar posledično pomeni, da ga je mogoče definirati z zunanjim trytond paketom.
 • Zmogljivost shrambe za MPTT se je povečala z odstranitvijo privzetega razvrščanja in s tem zmanjšanja števila poizvedb.
 • Na značko 'data' je možno dodati atribut grouped, kar omogoča izdelavo vseh zapisov istega modela naenkrat. To skrajšuje čas nameščanja modulov z velikimi količinami podatkov.
 • Oknu za ukrep je možno določiti privzeto razvrščanje.

Moduli

 • Več modulov je bilo prilagojeno novemu dizajnu za povezovanje izdelanih dokumentov z njihovim izvorom. Namesto kopiranja šifre izvora v sklic se sedaj uporablja sklicno polje in ponavadi je to polje na postavkah. To prinaša večji pregled nad vezami med dokumenti in brez izgube informacij, ki se lahko pojavi pri združevanju dokumentov.

account

 • Nov čarovnik olajšuje knjiženje izenačevanja neodložljivih kontov ob zaključku poslovnega leta.
 • Vsi konti iz kontnega načrta morajo vedno biti za isto podjetje. Ta omejitev drastično izboljšuje hitrost izračuna debeta/kredita.
 • Knjižba z eno samo postavko z vrednostjo 0 se samodejno uskladi, če je knjižena na konto za usklajevanje. S to možnostjo so računi z zneskom nič samodejno označeni kot plačani.
 • Možnost centraliziranega protikonta pri dnevniku je umaknjena.

account_invoice

 • Ko je račun knjižen, se za prikaz zneska uporablja knjižba namesto preračunavanja iz postavk. To nekoliko izboljšuje hitrost, posebej pri računih z veliko postavk.

account_statement

 • Sedaj je mogoče neposredno nastaviti račun na postavki izpiska, ki bo samodejno zapolnil informacijo o stranki in kontu.

stock

 • Sedaj je mogoče dobiti količino zaloge s poljubnim združevanjem, npr. izračun zaloge po šarži namesto po izdelku.
 • Šifra popisa je predelana, da omogoča enostavno prirejanje prometa in tudi omejitve po enoličnosti pri popisnih postavkah.
 • Predpomnilnik obdobja se lahko prilagodi, da pomni drugačno vrsto uskupinjenih količin.

stock_lot

 • Polji Količina in Predvidena količina sta bili dodani k šarži.
 • Mogoča je izdelava popisov s šaržo.
 • Predpomnilnik obdobja hrani tudi količine po šarži.

stock_supply

 • Nov čarovnik samodejno izdeluje notranje odpremnice.
 • V primeru, da pri izdelavi nabavnih zahtevkov vhodni promet od dobavitelja zamuja, bo čarovnik opozoril in tako lahko uporabnik po potrebi prestavi datume vhodnega prometa v prihodnost, drugače bo ta vhodni promet prezrt.

Novi moduli

 • Modul bank določa koncept banke in bančnega računa.
 • Modul account_dunning omogoča vodenje izterjav s sledenjem postopka različnih stopenj.
 • Modul account_dunning_letter dodaja izdelavo opominov pri obdelavi izterjav.
 • Modul sale_invoice_grouping dodajo možnost, kako združiti postavke računa, narejenih iz prodajnih nalogov.