Nova Tryton izdaja 3.2


Objavljeno: 2014-04-21 20:00:00+00:00   |   Прочесть по-русски   |   Lire en français   |   Read in English   |   Llegeix-ho en català   |   Auf Deutsch lesen   |   Leer en español   |  Več objav o release

Z veseljem vam sporočamo, da je izšla nova izdaja Trytona.

Ta izdaja v glavnem utrjuje več novih funkcionalnosti, dodanih v zadnjih dveh letih. Med drugim se ta izdaja z opustitvijo podpore za Python 2.6 pripravlja na bodočo selitev na Python 3 platformo. Kot ponavadi je v tej izdaji mnogo popravkov, izboljšav in novih modulov (glej spodaj).

Selitev s prejšnjih verzij je, seveda, v celoti podprta.

Večje spremembe v grafičnem uporabniškem vmesniku

 • Odjemalec uporablja krajevni časovni pas za prikaz datuma in časa.

 • Poleg ažuriranja obstoječih postavk je na urejevalnem seznamu izboljšano kopiranje/lepljenje za dodajanje novih postavk.

 • Gumbi na obrazcu so na voljo tudi meniju za ukrepe. Na ta način je mogoč hiter dostop preko tipkovnice in tudi omogoča proženje gumba za izbrane zapise.

  gumb v meniju za ukrepe
 • Gumbi in čarovniki lahko sedaj prožijo ukrepe na odjemalčevi strani. To pomeni, da se obnaša tako, kot da bi uporabnik kliknil na enega od gumbov na orodni vrstici.

 • Odjemalec sedaj uporablja zalogo povezav, ki omogoča pospešitev odjemalca pri zahtevah, katere lahko paralelizira.

 • Za hitrejše pripenjanje prilog lahko sedaj gumb za priloge sprejme povleci-in-spusti operacijo datoteke.

 • Dodan je nov gradnik multi-selection, ki kot zaledje uporablja polje Many2Many.

  multiselection
 • Odjemalec omogoča brskanje različic zapisa, če je le ta historiziran. Deluje tudi na celotnem naboru zapisov in v tem primeru odjemalec prikaže rezultat iskanja, kot da bi bilo iskanje izvedeno na datumu različice.

  različice

Večje spremembe na strežniški strani

 • Strežnik interno teče vedno v UTC časovnem pasu.
 • Metoda ModelStorage.write prejme podobne izboljšave kot metoda ModelStorage.create v inačici 2.8. To pomeni, da lahko spremeni različne vrednosti večim zapisom v enem klicu in tako izboljša zmogljivost z vrednotenjem vseh zapisov naenkrat in to samo spremenjena in odvisna polja. Poleg tega so bili z istim vmesnikom posodobljeni ukrepi pri veznim poljih.
 • Vpeljan je nov dekorator fields.depends, ki nadomešča opuščene atribute on_change, on_change_with, selection_change_with in autocomplete. Ta dekorator velja za klicane metode in rezultat je seštevek vseh metod s tem dekoratorjem na vseh modulih, kar prinaša modularnosti veliko več prožnosti.
 • Če je knjižnica bcrypt na voljo, jo Tryton uporablja za zgoščevanje gesel.
 • Vsi tipi polj imajo lahko sedaj domeno za omejevanje svojih vrednosti. Na odjemalčevi strani je večina domen podprtih pri prevrednotenju in inverziji.
 • Vrnjena vrednost on_change polja tipa One2Many sedaj uporablja indeks pri ključni besedi add. To omogoča določanje pozicije novega zapisa v seznamu, namesto da je vedno na koncu seznama.
 • Nova metoda ModelSQL.restore_history omogoča povrnitev vrednosti zapisa, ki so bile ob določenem datumu.

Moduli

account

 • Za izdelavo odpisov je dodana je nova vrsta dnevnika odpis (write-off).
 • Davki imajo sedaj neobvezen začetni in končni datum, kar omogoča kasnejše popravke.

account_fr

 • Francoski kontni načrt je posodobljen z novimi davčnimi stopnjami, vpeljanimi v letu 2014.

account_statement

 • Modul sedaj preprečuje uporabo že plačanih računov v pripravljenih izpiskih.
 • Za dodajanje nove razdelitvene postavke pod originalom modul uporablja nov indeks pri on_change.

account_stock_continental

 • Knjiženje prenosa zaloge je pospešeno.

bank

 • IBAN računi so sedaj vrednoteni in formatirani.

company

 • Družbi je dodano novo polje za časovni pas, da se pridobi pravilen datum za današnji dan.
 • Zaposlenec se isto jemlje iz konteksta, podobno kot družba. To omogoča uporabo večih odjemalcev z istim uporabnikom, a z različnimi zaposlenci.

production

 • Sedaj je možno določiti dejanski datum proizvodnje, kar omogoča vnašanje preteklih proizvodenj.

purchase

 • Vpeljano je opozorilo, ko se poskuša prejeti prenos zaloge dobavitelja brez porekla. Ponavadi je poreklo nabavni nalog.
 • Nabavni modul poskuša vzpostaviti povezavo med prenosom zaloge in postavkami prejetih računov.

sale

 • Enako opozorilo kot pri nabavnem modulu obstaja tudi za prenos zaloge kupca brez porekla.
 • Prodajni modul poskuša vzpostaviti povezavo med prenosom zaloge in postavkami izdanih računov.

stock

 • Vrnjena pošiljka dobavitelja ima lahko sedaj delno dodeljena.
 • Izračun količin zaloge je predelan, da omogoča enostavno nastavitev po meri in boljše iskanje.
 • Sedaj je možno določiti dejanski datum za vse pošiljke, kar omogoča vnašanje preteklih pošiljk.

stock_lot

 • Dodana je nova veza med serijo in prenosom zaloge.

Novi moduli

 • Modul party_relationship definira različne vrste razmerij med partnerji.
 • Modul account_payment omogoča izdelavo združenih plačil pri knjiženju postavk obveznosti in terjatev.
 • Modul account_payment_sepa omogoča izdelavo datotek za SEPA plačila.
 • Modul stock_package omogoča shranjevanje informacij o pakiranju pri vrnjenih pošiljkah kupcev in dobaviteljev.
 • Modul sale_shipment_grouping dodaja možnost, kako združiti promet zaloge iz prodaje.
 • Modul account_credit_limit vodi kreditni limit partnerjev.
 • Modul sale_credit_limit dodaja potrjeno prodajo k znesku kreditnega limita partnerja.